ไบโออะกริเสิร์ช(ไทยแลนด์) จำกัด คือผู้ให้การรับรองมาตรฐาน (Certification Body) เป็นสาขาย่อยจาก Bioagricert S.r.l. ประเทศอิตาลี ซึ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการเป็นผู้ให้การรับรองการผลิตสินค้าอินทรีย์ ได้รับการยอมรับและแต่งตั้ง โดยหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการให้การรับรองใน ยุโรป ซึ่งรับรองโดย IFOAM ตามข้อตกลงมาตรฐาน ISO 65 และ มาตรฐาน EN 45011

          Bioagricert เป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานแรก ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตร ของประเทศ อิตาลี ในการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศยุโรปข้อที่ 834/2007

          Bioagricert เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศอิตาลีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 นับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบัน Bioagricert ได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

งานแสดงสินค้าอาหาร 2553 THAIFEX - World of food ASIA 2010
งานแสดงสินค้าอาหาร 2553 THAIFEX - World of food ASIA 2010 ...
งานสัมนาเรื่อง "New Eu Regulation on Organic Production"
เอกสารประกอบ สามารถดาวน์โหลดได้ด้านในครับ
งาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 นายบรรหาร ศิลปะอาชา ได้ให้...
 
 
บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด  716 อาคารพญาไท ชั้นที่ 7 เลขที่ 31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-6401568   Fax : 02-6401568    Email address : bioagricert.certification@gmail.com free hit counter